Smaakgarantie
Vanaf 12 flessen of €100,- is de verzending gratis.
Ruime keuze uit 603 wijnen

Ruilen en Retourneren

Graag geven wij u zo snel mogelijk antwoord op al uw vragen met betrekking tot uw retour en ruilrecht. Staat uw vraag er niet tussen? Mail ons via info@winelist.nl of bel ons op 088-71 20 100.

Wilt u een product van ons retourneren? Dat kan! Als u te kennen heeft gegeven dat u de overeenkomst wilt herroepen, heeft u vervolgens nog 14 dagen om het product terug te sturen. Om gebruik te maken van dit recht kunt u onderstaande formulier invullen en retourneren via info@winelist.nl 


U kunt ook gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht. Uitgesloten van het herroepingsrecht is wijn, waarvan de verzegeling na levering is verbroken. Wijn is namelijk om redenen van gezondheidsbescherming niet geschikt om te worden teruggezonden wanneer de verzegeling is verbroken.

U heeft het recht om de bestelling zonder opgave van reden en gedurende veertien dagen te ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Tijdens deze termijn dient zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd worden, binnen 14 dagen na ontbinding. In overleg maken wij een afspraak om de retourzending bij u thuis op te laten halen. Het retourneren is dan gratis.


Wilt u de producten zelf terugsturen? Dat kan ook. De retourkosten zijn dan voor uw rekening. U kunt de bestelling sturen naar:

Zonnenberg 8, 
2716 PG, ZoetermeerHet totale aankoopbedrag inclusief eventuele verzendkosten voor de heenzending wordt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de herroepingsmededeling terugbetaald. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen er voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Deze termijn start op het moment dat u aangeeft uw artikel te willen retourneren.

Mocht een wijn niet aan uw verwachting voldoen, dan krijgt u die zonder problemen vergoed. U kunt de wijn laten vervangen of geld terug ontvangen. Er kunnen kosten bij u als consument in rekening worden gebracht indien u het product beschadigd heeft. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Bij ons kunt u de bestelling gratis ruilen of retourneren. Neem contact met ons op via info@winelist.nl of bel ons op 0887120100.

U heeft het recht om de bestelling zonder opgave van reden en gedurende veertien dagen te ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Tijdens deze termijn dient zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd worden, binnen 14 dagen na ontbinding. In overleg maken wij een afspraak om de retourzending bij u thuis op te laten halen. Het retourneren is dan gratis.

Wij proberen uw bestelling altijd onbeschadigd en netjes bij u af te leveren. Heeft u een verkeerd artikel of een beschadigd artikel ontvangen neem dan contact op met onze klantenservice. In overleg zullen wij altijd proberen om een oplossing te bieden. Neem contact met ons op via info@winelist.nl of bel ons op 0887120100.

Voor klachten kunt u terecht bij onze klantenservice. Stuur een mail en vermeld duidelijk de klacht en de eventuele oorzaak van de klacht. Schade? Stuur altijd foto's mee van de schade. U ontvangt altijd direct een bevestiging van ontvangst.

Doorgaans zullen wij binnen 2 werkdagen reageren op uw klacht. Binnen deze termijn zal u een inhoudelijke reactie op de klacht ontvangen. Indien de klacht niet naar tevredenheid door ons wordt afgehandeld hebt u als consument het recht om een klacht in te dienen bij Thuiswinkel Waarborg, waar wij bij zijn aangesloten.

U kunt uw klacht indienen via (www.sgc.nl).

Ook kunt u uw klacht indienen via het ODR platform op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Wij bieden u garantie conform de richtlijnen van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel.

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Onder de volgende omstandigheden is een product uitgesloten van garantie:

Aantoonbaar ander gebruik dan in het dagelijks gebruik mag worden aangenomen ten gevolge waarvan beschadigingen zijn ontstaan.

U ontvangt altijd direct een bevestiging van ontvangst. Doorgaans zullen wij binnen 2 werkdagen reageren op uw klacht. Binnen deze termijn zal u een inhoudelijke reactie op de klacht ontvangen.

Niet tevreden met de afhandeling van uw klacht?
Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
Ook kunt u uw klacht indienen via het ODR platform op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.